Výroční zpráva roku 2017 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

Výroční zpráva roku 2017 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

Vrbičanský útulek a rakovnické depozitum tvoří již několik let jeden kompletní a stabilní celek zapsaného spolku Srdcem pro kočky a pokračuje i nadále ve své činnosti. Letos se k útulku Srdcem pro kočky připojilo hostivické depozitum, které funguje jako dočasná karanténa pro zvířata nad rámec našich možností a v rámci hostivického depozita máme i další plány. Vše je nutné zajistit a vyzkoušet v praxi. Jak se budou vyvíjet společné útulkové kroky a plány, nám opět ukáže následující období. Nyní máme za sebou další rok nabitý mnoha zásadními událostmi.

Letos jsme ušli další pořádný kus cesty. Do útulkové veterinární vyšetřovny jsme pořídili Anesteziologický přístroj - inhalační narkózu, dva nové injektomaty a do kočičích pokojíků několik odvhčovacích přístrojů. Podařilo se nám také zrekonstruovat podlahu v hlavní kočičí skupině, déle proběhla rekonstrukce kuchyně a nyní rekonstruujeme pokoj Maxíčka. To vše za aktivní pomoci dobrovolníků a dárců.

Bazárky se staly jednou z nejdůležitějších a nejprospěšnějších útulkových akcí, která poběží na plné obrátky také v následujícím roce. Praxe nás naučila vyzkoušet si a rozlišit, do kterých akcí je dobré vkládat energii.

Obrovské poděkování patří všem milým dárcům a dobrovolníkům, kteří k útulkové činnosti neodmyslitelně patří, překonávají s námi složitější i příznivější období a právě na nás všech společně útulek stojí. Z mnohých se stali naši dobří přátelé i v soukromém životě, velmi děkujeme.

Rádi bychom vám co nejlépe přiblížili péči o útulková zvířata, tak aby bylo patrné, jak nezbytně důležitá je karanténa, evidence, vnímavý veterinární lékař, prostředí i vybavení útulku a veterinární kliniky, kterou navštěvujeme. Základem je komplexní péče, umění rozlišit kvalitu od kvantity. Jak důležité jsou včasné reakce, hluboký cit a vnímání ve prospěch zvířat. Jak důležité je uvědomovat si bolest, život i smrt - potřebné energie, protože jedině tak je možné dělat tuto práci s citem a plným vědomím. Pečujeme o živá zvířata, která vnímají a cítí, mají své životní potřeby a především jsou na nás plně odkázána. Jak velmi důležité je používat zdravý rozum, protože každý chybný krok znamená ohrožení na životě. Jak důležitá je vedlejší hospodářská činnost, spolupráce s dobrovolníky, osvěta. Jak velmi důležití jsou pro útulek dárci, kteří společně s námi vytváří dějiny srdíčkového útulku. Rádi bychom vám ukázali naši srdíčkovou cestu, která má mnoho cílů a jasný směr.

ROK 2017:

počet přijatých koček: 153
původní lokalita: 31
nový domov: 115
kočičí nebe: 22
narozeno v útulku: 0

vráceno z umístění: 7

Finanční bilance roku 2017 bude doplněna po uzávěrce letošního účetnictví.

Děkujeme všem milým příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, MVDr. Marii Jandusové, MVDr. Jiřímu Boštičkovi, veterinárnímu technikovi Martinovi, zaměstnancům pražské veterinární kliniky VETCENTRUM DUCHEK a diagnostické laboratoři Sevaron v Brně.

Za Srdcem pro kočky,

Kristýna Kacálková

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček