Vybraným útulkům se do Vánoc naplní misky

Vybraným útulkům se do Vánoc naplní misky

kočičí útulek
Třetí ročník projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ přinese krmivo psům a kočkám ve 12 krajích České republiky. Počínaje 22. listopadem 2011 budou kamiony postupně rozvážet celkem 40,8 tun granulí do 23 útulků v České republice. Pro svěřence obdarovaných útulků to představuje přibližně půlroční zásobu kompletního krmiva Pedigree a Whiskas.

Do Vánoc se díky kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“ společnosti MARS Czech s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat naplní misky 993 opuštěným psům a 461 kočkám. Plné misky jsou vyjádřením denní krmné dávky doporučené pro dospělou zdravou kočku nebo psa střední velikosti; celkový počet naplněných misek je přes 270 tisíc.

Základní podmínkou pro získání daru byla účast útulku v dotazníkovém průzkumu, který během letních prázdnin realizovala Nadace na ochranu zvířat a samozřejmě i splnění podmínek stanovených platnými předpisy na ochranu zvířat. Nadace oslovila 136 útulků pro zvířata v nouzi, ale jen od 57 z nich se jí podařilo získat informace o jejich fungování, kapacitě, vytíženosti, podmínkách příjmu a výdeje zvířat, péči o zvířata, evidenci a vybavení. Z výsledků průzkumu mimo jiné údaje vyplynulo, které útulky mají maximálně vytíženou či přetíženou kapacitu nebo to, jak úspěšně nabízejí zvířata k adopci.

Informace sebrané od útulků a Státní veterinární správy ČR posoudila nezávislá výběrová komise, která 25. října vybrala „vítězné“ útulky. V komisi zasedl doc. MVDr. Richard Sovják, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze, MVDr. Milan Snášil, PhD., viceprezident Komory veterinárních lékařů ČR, a MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. ze Státní veterinární správy ČR. Nejvíc psí stravy (3,8 tuny Pedigree) získá Psí útulek ve Slezských Pavlovicích (okres Bruntál) s kapacitou 160 psů. Na největší množství kočičí stravy (2,2 tuny Whiskas) se může těšit 130 koček z útulku v Praze-Bohnicích (socioterapeutická farma v psychiatrické léčebně).

Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, je s výsledkem letošní kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ spokojena: „Kampaň naplnila svůj hlavní cíl: vyzvala širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a vybraným 23 útulkům zajistí misky plné kvalitních granulí pro kočky a psy.“ Za úspěch projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ vděčí jeho organizátoři všem, kteří přispěli nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas nebo poslali dárcovskou SMS. Mezinárodní společnost MARS Czech s.r.o., výrobce krmiv pro kočky a psy zastává odpovědný postoj ke zvířatům a dlouhodobě pomáhá útulkům také v České republice.

kočičí útulek

Ve všech třech ročnících se mezi obdarovanými útulky ocitl soukromý útulek Psí domovu Litoměřic. Jeho majitelka, Miluše Maskulanisová si cení toho, že práci útulku ohodnotila odborná komise také letos. „Je to pro nás velká čest, že dostaneme 2,7 tun granulí pro psy a 270 kilogramů granulí pro kočky. Děkujeme firmě Mars Czech a Nadaci na ochranu zvířat za velkou pomoc. Jsem ráda, že existují firmy, kterým není, na rozdíl od našich zákonodárců, lhostejný osud opuštěných zvířat. Za 18 let fungování útulku se nám nestalo, aby nějaká jiná firma dala psům a kočkám v našem útulku tolik krmení.“

Nedostatek finančních prostředků a nejistota dalšího fungování je největším problémem téměř všech útulků. Některé útulky jsou přetíženější než v loňském roce, jiné naopak uvádějí vytíženost nižší. Průměrná vytíženost všech útulků byla v loňském roce shodná s průměrnou vytížeností v letošním roce, a to přibližně 88 %. Nejlepší variantou pomoci je poskytnout opuštěnému zvířeti nový domov. Podle průzkumu veřejného mínění má doma zvíře z útulku jen 8 % české populace.

****************************************************************************************************
Útulky, jejich rozdělení a financování

Útulek by měl být zařízením, kde je o opuštěná domácí zvířata profesionálně postaráno, v němž je zvířatům poskytována potřebná veterinární a další péče. V útulcích musí být vedena řádná evidence zvířat na příjmu i na výdeji. Zařízení musí splňovat veškeré podmínky a náležitosti stanovené platnými právními předpisy, dále jsou povinna spolupracovat s orgány státního veterinárního dozoru, které provádějí pravidelné kontroly.

Obecně se dají útulky v ČR rozdělit do následujících kategorií:

Útulky městské (obecní)
vybudované a spravované městem či obcí, často městskou policií, tyto útulky obvykle fungují nejlépe, jsou zajištěné a financované z rozpočtu města či obce, některé (převážně ve větších městech) mají i placené stálé zaměstnance.

Útulky zřízené a spravované právnickou osobou
(spolkem či organizací působící v ochraně zvířat) – kvalita těchto útulků je různorodá, záleží na možnostech finančních i personálních; často mívají smlouvu s městem nebo obcí, která k nim posílá nalezená zvířata a platí určitou sumu na péči o ně; některé si však finance zajišťují samy podle možností.

Útulky soukromé
i zde je kvalita velmi různorodá v závislosti na finančních možnostech, celkově ale v těchto útulcích bývá nejvíce problémů; i tyto útulky mívají smlouvu s obcí, často jsou ale závislé čistě na sponzorských darech a dobročinnosti.

****************************************************************************************************

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat najdete na: www.ochranazvirat.cz

Informace o kampani Pomozte naplnit misky v útulcích najdete na: www.naplntemisky.cz

chápu


Chápu oba příspěvky..., na druhou stranu opravdu není útulek jako útulek, ale i to mnohdy nestačí... Škrkavka má 3 vývojová stádia, a proto se musí minimálně 3x po sobě kočička odčervit široko-spektrálním odčervovadlem. Někdy i to je málo. Při odjezdu kočičky do nového domova by měla být ještě odčervená, ale stále to není záruka úspěchu. Navíc, v útulku se shromažďují vesměs kočičky z ulice, nemocné, týrané, zanedbané, a proto se můžou následky nést dál už u páníčků v nových domovech. Snažíme se lidem vštěpovat, že je může cokoliv s osvojenou kočičkou potkat a záruku na zdraví bohužel nemáme a neposkytuje ji žádný útulek. Je to dobré téma a námět na článek. Souhlasím, aby si lidé brali kočičky z útulku, je tady hlava na hlavě a zvířata skutečně chudáci, ale musíme se na to dívat ze všech stran. U nás se skutečně kočičky nemají špatně, dopřáváme jim, co můžeme, ale ony chtějí raději nový domov - říkaly!!! Ano, můžou za to lidé, kdyby byli lidé zodpovědní, kastrovali by.

naplněné misky


z těch naplněných misek pro zvířate mám radost,sama mám už druhého kocourka z útulku.Ale moje zkušenost(a nejenom moje)je,že zvířata v útulcích hrozně živoří i když mají plné misky.Malé klece,celé dni zavřené,přítmí,zápach z exkrementů.Oba kocourky jsem dostala nemocné,i když podle propouštěcích protokolů byli zdraví.Ríšu mám od února,byl předán jako úplně zdravý,dodnes ho léčím atb.,nemocné oči,zuby,neskutečné množství vydávených škrkavek,nikdo ho v útulku neodčervil-to přiznali-a byl tam tři měsíce.Mohla bych pokračovat.Apeluji na všechny,kdo to budou číst,vemte si raději a tím i pomožte! zvířeti z útulku.Jsou tam chudáci stejně jen díky lidské chamtivosti a bezohlednosti!!!!!

???


tomuhle příspěvku moc nerozumím, protože osobně jsem poznala jenom útulek Kristýny a Michala a tam kočičky rozhodně neživoří, je jim věnována veškerá péče včetně veterinárního ošetření. Samozřejmě že to není jen o krmení, ale starat se o zviřátka, která se do útulku dostanou velmi často na prahu smrti je úctyhodné :-)

to janasyb


Ono je rozdíl mezi depozitem a útulkem.Já jsem poznala obojí.Depozitování je o péči,třeba i trvalé.Útulky jsou jen přechodné a klidně napíši,že pokud se zvíře co nejdřív neudá,skončí na injekci.Vím co píši.A ještě:do útulku se dostávají i zdravé kočky,třeba vyhozené nebo uteklé,odchycené MP.Nevím o tom,že by MP vozila kočky nebo psy do depozit.Tolik k Vašemu neporozumění.

depozitum x útulek


zákon nezná slovo depozitum

O.S. Srdcem pro kočky je občanské sdružení chválené Ministerstvem vnitra se statusem "útulku". Útulek máme schválený veterinární správou (Kladno) a odborem životního prostředí (Slaný). Věřte mi, slovo depozitum je jen "slovem", za které je schován útulek.

Péče o zvířata je různá v jednotlivých zařízeních, záleží na tom, jak je takové zařízení vedené. Znám O.S. i útulky dobře i bohužel velmi špatně vedené. Pro všechny O.S. jen tolik, že nestačí být schváleno jen Ministerstvem vnitra, pokud se staráme o živé bytosti, status útulku je k řádné funkčnosti potřeba.

///
K tomuto vyjádření uvádí Ministerstvo zemědělství následující. Z právních předpisů
není možno dovodit, že by existoval rozdíl mezi útulkem a depozitem. Tvrzení uvedené
v médiích nemá oporu v právních předpisech. Z výše uvedeného plyne, že zařízení je
považováno za útulek, i když je označeno jako depozitum. Naopak materiál uveřejněný
v médiích nabádá k obcházení právních předpisů a k vyhýbání se povinnostem, které jsou stanoveny právními předpisy.
///

O.S. Srdcem pro kočky je schválený útulek, a pokud má město smlouvu s útulkem, může MP vozit kočičky k nám také. My máme odbornou způsobilost pro odchyt toulavých zvířat Veterinární univerzity v Brně stejně tak jako MP. Od toho se ale v žádném případě neodvíjí podmínky života v útulku.

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček